Katalogi i rewersy Ossolineum

oraz inne pożyteczne adresy w Internecie

Katalogi

 • Katalog Virtua (zbiory od 1999)
  • Katalog może być niedostępny lub pracować wyraźnie wolniej w godzinach 2:00-4:00, 7:00-7:30, 22:40-24:00 z powodu prac serwisowych
  • Obecnie niektóre przeglądarki (Google Chrome, Microsoft Edge) mogą zgłaszać komunikat dotyczący błędu zabezpieczeń. Po zaakceptowaniu komunikatu mozna korzystać z systemu bez żadnych ograniczeń (wszystkie strony wyposażone sa w aktualne certyfikaty uznanych urzędów certyfikacji i można je bezpiecznie przeglądać). W Ossolineum trwają prace nad przeniesieniem systemu katalogowego na nowej wersji. O zakończeniu prac poinformujemy na stronach www Ossolineum.

Książki i czasopisma XIX-XX wieku

Rękopisy

Stare druki

Dokumenty Życia Społecznego

 • Katalog Działu Dokumentów Życia Społecznego od X 2004
 • Katalog Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia

Zdigitalizowane zbiory ZNiO

Pozostałe zbiory

Czytelnia Główna ul. Szewska 37

  • Uwaga! Czytelnia nieczynna z powodu COVID-19!

Czytelnia Czasopism ul. Sołtysowicka 24

 • Rewers zamówienia czasopisma do czytelni
  • Uwaga! Czytelnia czasopism z powodu COVID-19 obsługuje tylko zamówienia wewnętrzne ZNiO!

Wypożyczalnia ul. Szewska 37

 • Rewers zamówienia książki do wypożyczenia
  • Uwaga! Wypożyczalnia z powodu COVID-19 obsługuje tylko zamówienia wewnętrzne ZNiO!
  • Tutaj przeczytasz o aktualnych zasadach wypożyczeń

Stan konta w wypożyczalni ul. Szewska 37

 • Informacja o ilości oraz tytułach wypożyczonych woluminów

Katalogi kartkowe

Kontakt z pracownikami

Zbiorcze katalogi i bazy danych

Biblioteki Śląskie

Wybrane bazy danych

Zdigitalizowne katalogi kartkowe

 • Katalog Biblioteki Jagiellońskiej (do 1949 roku włacznie)
 • Katalog książek Biblioteki UMK w Toruniu
 • Katalog czasopism Biblioteki UMK w Toruniu
 • Katalogi zdigitalizowane Bilioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
 • Katalog kartkowy książek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
 • Katalog kartkowy sprawozdań i czasopism zagranicznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
 • Cyfrowe Katalogi Kartkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Biblioteki i Archiwa Cyfrowe

Czasopisma on-line

Biblioteki we Wrocławiu

Biblioteka Narodowa oraz Biblioteki Uniwersyteckie w Polsce

Linki do baz danych

 • Linki zgormadzone przez Bibliotekę Jagiellońską
 • Linki zgromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego