Katalogi i rewersy Ossolineum

oraz inne pożyteczne adresy w Internecie

Katalogi

Książki i czasopisma XIX-XX wieku

Rękopisy

Stare druki

Zdigitalizowane zbiory ZNiO

Pozostałe zbiory

W związku z przejściem Biblioteki Ossolineum z systemu bibliotecznego Virtua na system Alma/Primo zmienia się także sposób zamawiania druków.

Zbiory skatalogowane w systemie Alma można zamawiać za pomocą wyszukiwarki Primo, będącej częścią Almy. Państwa konta zostały przeniesione do Almy, ale wymagają wizyty w czytelni w celu ich aktywacji.

Zbiory nieskatalogowane w systemie Alma, ale dostępne do wyszukania przez zdigitalizowane katalogi kartkowe można zamawiać tak jak dotychczas, czyli za pomocą rewersów. Strona składania rewersów została również odświeżona i jest dostępna tutaj.

Katalogi kartkowe

Kontakt z pracownikami

Zbiorcze katalogi i bazy danych

Biblioteki Śląskie

Wybrane bazy danych

Zdigitalizowne katalogi kartkowe

  • Katalog Biblioteki Jagiellońskiej (do 1949 roku włacznie)
  • Katalog książek Biblioteki UMK w Toruniu
  • Katalog czasopism Biblioteki UMK w Toruniu
  • Katalogi zdigitalizowane Bilioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
  • Katalog kartkowy książek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
  • Katalog kartkowy sprawozdań i czasopism zagranicznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
  • Cyfrowe Katalogi Kartkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Biblioteki i Archiwa Cyfrowe

Czasopisma on-line

Biblioteki we Wrocławiu

Biblioteka Narodowa oraz Biblioteki Uniwersyteckie w Polsce

Linki do baz danych

  • Linki zgormadzone przez Bibliotekę Jagiellońską
  • Linki zgromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego